Zasady bezpieczeństwa przy prowadzeniu wideokonferencji

  1. Wideokonferencje prowadzi się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych autoryzowanych i udostępnionych przez Uczelnię lub przez podmiot będący gospodarzem Wideokonferencji.
  2. Uczestnicząc w wideokonferencjach należy zadbać aby obszar objęty wideotransmisją (w szczególności za uczestnikiem) zapewniał prywatność uczestnika. Należy w tym zakresie dobrać ustawienie kamery tak aby obszar za uczestnikiem stanowiła ściana lub jednolite tło, nienaruszające jego prywatności. W przypadku gdy system informatyczny to umożliwia należy skorzystać z opcji automatycznego zamazywania lub podmiany tła.
  3. Odchodząc od miejsca wideokonferencji należy się z niej rozłączyć lub wyłączyć mikrofon i kamerę na czas nieobecności lub prowadzenia rozmowy prywatnej.
  4. Nagrywanie wideokonferencji musi być prawnie uzasadnione i nie może naruszać prywatności uczestników wideokonferencji.
  5. Prowadzący wideokonferencje informuje o jej nagrywaniu jej uczestników przed rozpoczęciem nagrywania.
  6. W przypadku konieczności udostepnienia pulpitu innym uczestnikom wideokonferencji należy upewnić się, że nie zostaną udostępnione w ten sposób informacje podlegające szczególnej ochronie oraz że wszyscy uczestnicy konferencji uprawnieni są do dostępu do prezentowanych treści.
  7. W ramach wideokonferencji mogą być udostępniane innym uczestnikom pliki jednakże wyłącznie w zakresie autoryzowanego przez Uczelnię narzędzia do prowadzenia wideokonferencji.

 

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa pracy zdalnej znajdziecie Państwo w:

  1. Zarządzeniu Rektora SUM z dnia 2020-05-13 numer: 76/2020 w sprawie: wprowadzenia "Instrukcji Bezpieczeństwa Pracy Zdalnej i Urządzeń Mobilnych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach"
  2. Poradnik Urzędu Ochrony Danych Osobowych pt. "Jak bezpiecznie korzystać z wideokonferencji?" - https://uodo.gov.pl/pl/138/1525