Szkolenie z zakresu Obronności i Obrony Cywilnej

Dział Bezpieczeństwa realizuje i nadzoruje realizację zadań z zakresu obronności i obrony cywilnej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Działając w oparciu o przepisy prawa oraz wytyczne Wojewody oraz Szefa Obrony Cywilnej Kraju Dział Bezpieczeństwa prowadzi szkolenia w ww. zakresie dla pracowników i władz Uczelni oraz dla Szpitali Klinicznych SUM.

Szkolenie z obrony cywilnej dostępne jest na platformie elearningowej pod adresem https://elearning.sum.edu.pl.

Szkolenia odbywają się również w formie stacjonarnej, o czym uczestnicy objęci szkoleniem są poinformowani wcześniej.