Obowiązki informacyjne w ramach innych procesów

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako Administrator Danych Osobowych realizuje obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO. Klauzule informacyjne nieopublikowane na niniejszej stronie iod.sum.edu.pl realizowane są w treści odpowiednich formularzy elektronicznych lub tradycyjnych, na których zbierane są dane osobowe.