Zgłaszanie incydentów związanych z Bezpieczeństwem Informacji

Punkty kontaktowe do złaszania incydentów

 

    

Potencjalne naruszenia bezpieczeństwa informacji w systemach informatycznych powinny być zgłaszane bez zbędnej zwłoki do Centrum Informatyki i Informatyzacji SUM:
Adres: ul. Poniatowskiego 15, Katowice
Telefon: (+48 32) 208 35 54
e-mail: informatyka@sum.edu.pl
Elektroniczny formularz zgłoszeń: https://pomoc.sum.edu.pl 

   

Wszystkie inne zdarzenia należy zgłaszać Inspektorowi Ochrony Danych SUM:
Adres: ul. Poniatowskiego 15, Katowice 40-055
Pokój: 516
Telefon: (+48 32) 208 36 30
e-mail: iod@sum.edu.pl


UWAGA: PODEJRZEWAJĄC INCYDENT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI NALEŻY NATYCHMIAST ZAUWAŻYĆ WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY, TAKIE JAK RODZAJ NIEZGODNOŚCI LUB NARUSZENIA, WYSTĘPUJĄCE USZKODZENIA, KOMUNIKATY NA EKRANIE, OD RAZU WYKONAĆ ZGŁOSZENIE DO PUNKTU KONTAKTOWEGO I PODEJMOWAĆ JEDYNIE SKOORDYNOWANE DZIAŁANIA!

     Instrukcja Zarządzania Incydentami w Zakresie Bezpieczeństwa Infromacji oraz Zarządzenie Rektora SUM z dnia 2018-05-24 nr 95/2018 w sprawie: Wprowadzenie Instrukcji Zarządzania Incydentami w Zakresie Bezpieczeństwa Informacji w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach