Baza wiedzy

Na tej podstronie publikowane będą informacje związane z zapewnianiem i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Na wstępie należy zaznaczyć, że zakres pojęciowy bezpieczeństwa informacji należy rozumieć bardzo szeroko, nie ograniczając się wyłącznie do kojarzenia tego pojęcia z procesem ochrony danych osobowych. Poniższy graf przedstawia ramy prawne ochrony informacji.

W związku z tym oceniając czy daną informację lub ich zestaw należy objąć ochroną należy posługiwać się Zarządzeniem Rektora SUM z dnia 2017-03-08 numer: 35/2017 w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji klasyfikacji informacji przetwarzanych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach”