Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Niniejsza podstrona zawiera wzory dokumentacji bezpieczeństwa informacji oraz spis wewnętrznych aktów prawnych regulujących kwestie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Pozostałe dokumenty dostepne są pod adresem https://aktyprawne.sum.edu.pl/.


UWAGA: Część z dokumentów jest wyłączona z otwartej publikacji i może być dostępna wyłącznie z odpowiednich sieci wewnętrznych Uczelni.

 

Polityki:

Instrukcje:

Procedury i sposoby:

Bezpieczeństwo fizyczne: