Porady i konsultacje

Zgodnie z art. 39 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO jednym z zadań Inspektora Ochrony Danych SUM jest udzielanie informacji pracownikom Uczelni o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ww. rozporządzenia oraz innych przepisów prawa Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.

W związku z tym Inspektor Ochrony Danych SUM, za uprzednią zgodą Władz Uczelni podejmuje szereg działań informacyjnych między innymi poprzez:

  • Organizowane Szkolenia na podstawie Zarządzenia Rektora z dnia 2018-05-08 numer 76/2018,
  • Opiniowanie dokumentów na zlecenie Władz Uczelni,
  • Włączanie się we wszelkie prace związane z ochroną danych osobowych i informowanie odpowiednich zespołów o obowiązkach wynikających z przepisów prawa związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
  • Prowadzenie bazy wiedzy (w zakresie najczęściej zadawanych pytań) na niniejszej podstronie,
  • Doradzanie indywidualne pracownikom SUM.

W związku z powyższym Inspektor Ochrony Danych SUM pozostaje otwarty na kontakty pracowników SUM w celu doradczym, w szczególności praktycznych aspektów zapewniania bezpieczeństwa informacji, w tym również nie związanych z przewarzaniem danych osobowych.