Konferencje i inicjatywy zewnętrzne

Śląski Uniwersytet Medyczny podejmuje szereg działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji, w tym zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami w tej dziedzinie, podejmowane są również działania zewnętrzne, do których zaliczyć można miedzy innymi:

  • Organizowanie lub współorganizowanie konferencji poświęconych tematyce bezpieczeństwa informacji,
  • Udział Inspektora Ochrony Danych SUM w roli prelegenta w Konferencjach, których SUM nie jest organizatorem,
  • Udział w ministerialnych grupach roboczych i zespołach eksperckich,
  • Opiniowanie projektów ustaw i innych aktów prawnych w ramach konsultacji przewidzianej w procedurze prawodawczej.

Niniejsza podstrona będzie na bieżąco aktualizowana o informacje na temat ważniejszych działań Uczelni w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym relacje z organizowanych Konferencji.