Kontakt

Inspektor Ochrony Danych

ul. Poniatowskiego 15, Katowice
tel. (+48 32) 208-36-30
iod@sum.edu.pl
iod.sum.edu.pl