Szkolenie dla redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej

Szkolenia dla redaktrów Biuletynu Informacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach realizowane są przez Koordynatora BIP.

Terminy i forma szkolenia organizowane dla jednostek SUM uzgodniane są indywidualne z Koordynatorem pod numerem tel. (32) 208 36 30.