Szkolenie z zakresu Ochrony Danych Osobowych i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Szkolenia stacjonarne z zakresu Ochrony Danych Osobowych i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - Realizowane jest na podstawie Zarządzenia Rektora z dnia 2020-05-18 nr 78/2020 w sprawie: szkoleń wewnętrznych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

UWAGA: W związku z Zarządzeniem JM Rektora SUM z dn. 11.03.2020 nr 42/2020 w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach szkolenia w formie stacjonarnej nie odbędą się do odwołania.

Pracownicy, Studenci i Doktoranci SUM wyznaczeni do przeszkolenia winny odbyć je za pośrednictwem platformy e-learningowej SUM: https://elearning.sum.edu.pl/

 

Najbliższe terminy szkoleń: