Szkolenie z zakresu Ochrony Danych Osobowych i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Szkolenie z zakresu Ochrony Danych Osobowych i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - Realizowane jest na podstawie Zarządzenia Rektora z dnia 2020-05-18 nr 78/2020 w sprawie: szkoleń wewnętrznych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Szkolenie ma na celu zapewnienie zapoznania pracowników SUM posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z przepisami i ich praktycznym stosowaniem. Wszyscy pracownicy posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zobowiązani są do uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie odbywa się w formie stacjonarnej oraz elektronicznej na platformie e-learningowej pod adresem https://elearning.sum.edu.pl/ (ścieżka dostępu: Kursy → Szkolenia ogólne → Szkolenie z Bezpieczeństwa Informacji Ochrony Danych Osobowych → Wejdź do kursu). Logowanie do platformy odbywa się przy użyciu danych i hasła takich, jak do poczty pracowniczej (należy podać pełny adres wraz z domeną @sum.edu.pl).

 

W przypadku organizacji szkoleń stacjonarnych terminy będą podane na niniejszej podstronie.