Bezpieczeństwo fizyczne i osobowe

Zasady dbałości o bezpieczeństwo fizyczne i osobowe określa Zarządzenie Rektora SUM z dnia 2020-12-17 nr 219/2020 w sprawie: bezpieczeństwa osobowego i fizycznego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Postanowienia ww. zarządzenia i załączonych do niego instrukcji szczegółowych mają na celu zapewnienie w szczególności:

  • bezpieczeństwa społeczności akademickiej i osób przebywających na terenie Uczelni,
  • bezpieczeństwa danych wytwarzanych z wykorzystaniem aparatury naukowej.