Bezpieczeństwo fizyczne i osobowe

Zasady dbałości o bezpieczeństwo fizyczne i osobowe określa Zarządzenie Rektora SUM z dnia 2020-12-17 nr 219/2020 w sprawie: bezpieczeństwa osobowego i fizycznego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Postanowienia  ww. zarządzenia  i  załączonych  do  niego  instrukcji szczegółowych mają na celuz apewnienie:

  • bezpieczeństwa społecznościakademickiej  i  osób przebywającychna  terenie Uczelni,
  • ciągłości działania Uczelni w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i/lub wprowadzenia stopni alarmowych,
  • bezpieczeństwa danych wytwarzanych z wykorzystaniem aparatury naukowej.