Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Każda osoba uprawniona do przetwarzania danych osobowych, których Administratorem jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach musi posiadać ważne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, którego wzór dostępny jest poniżej.
Należy również pamiętać o tym, że pracownik dopuszczony do przetwarzania danych osobowych winien odbyć szkolenie stanowiskowe, za którego przeprowadzenie odpowiedzialny jest kierownik danej jednostki organizacyjnej oraz szkolenie Inspektora Ochrony Danych SUM, wymagane na podstawie odpowiedniego Zarządzenia Rektora SUM.
Więcej informacji o szkoleniach wraz terminami najbliższych szkoleń dostępne jest w zakładce „Szkolenia” na niniejszej stronie internetowej.

 

 

Pobierz "Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych"